letters en lekkers voor veggies en andere smulpapen


Groene Margriet

margrietmore

Vrijdag viel er een exemplaar van Margriet More in mijn brievenbus vol duurzame en groene inspiratie. Sowieso al fijn leesvoer! Maar dat er in die Margriet More, en meer bepaald in het artikel ‘Hier blogt een groen hart’, een stukje staat over de Groene Prinses maakt het voor mij natuurlijk extra leuk. Naast blogtips vind je in dit nummer suikervrije recepten, interviews, duurzame shoptips, boekennieuws en nog heel wat meer. Geknipt voor een middagje relaxen!

No comments yet leave one →

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS